Условия за ползване

Общи условия

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между el-instrumenti.bg от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн el-instrumenti.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на el-instrumenti.bg (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".Общите правила и условия за пазаруване по електронен път от el-instrumenti.bg имат следното съдържание:
 
Регистрация

Създавайки профил в нашия магазин Вие ще можете да пазарувате по-бързо, ще получавате допълнителна информация за продуктите и ще можете да разглеждате хронологията на вашите поръчки.
При регистрацията трябва да бъдат въведни следните данни. За физическо лице: адрес за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон, мобилен телефон и факс; за юридическо лице: адрес за доставка, име на фирмата, М.О.Л. на фирмата, e-mail, телефон, мобилен телефон и факс. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия профил и адрес за доставка. С отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с "Общите условия" на el-instrumenti.bg" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.
Сайта предлага и опцията Еднократна поръчка.Тази опция позволява на
клиента да направи поръчка без да се регистрира.За разлика от регистрацията,при опцията еднократната поръчка клиента не може да следи статуса на поръчките си. 

Поверителност на данни

Личните данни, които el-instrumenti.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите –приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. el-instrumenti.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на el-instrumenti.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.


Гаранция на стоките

Всички стоки, предлагани в el-instrumenti.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.